#MitFørsteJubilæum : ) 

Dagens gæsteindlæg af Heidi Engkjær er det 10. i rækken af føljetonen #MitFørsteJob, og i den anledning vil jeg gerne fortælle, at jeg har sikret mig mindst lige så mange kommende indlæg af spændende mennesker fra kommunikationsbranchen. Så stay tuned! 

#Mitførstejob

Faktaboks
Navn: Heidi Engkjær
Alder: 28 år
Uddannelse: Cand.IT (Informationsvidenskab)

Twitter: @engkjaer
Hjemmeside: heidiengkjaer.dk
LinkedIn:
 http://dk.linkedin.com/in/heidiengkjaer

Hvilket job har du?
I dag er jeg digital kommunikationsmedarbejder ved Aarhus Festuge, men mit første job var som Community Manager for Storcenter Nord i Aarhus, et job jeg selv skabte og byggede op. Ved siden af mit faste arbejde administrerer jeg også Instagram-takeover projektet MitAarhus sammen med en anden.

Hvordan fik du det?
Jobbet i Storcenter Nord fik jeg egentlig lidt ved en tilfældighed. Jeg arbejdede i en af centrets restauranter og kendte derigennem centrets marketingchef. Mens jeg sad og skrev speciale, brugte jeg samtidig en del tid på overspringshandlinger relateret til den kommende jobkamp. En del af den tid brugte jeg blandt andet på dels at kigge jobopslag, men samtidig også at zappe rundt på Facebook-sider og drage erfaringer om do’s og don’ts. I den forbindelse var jeg blandt andet forbi en række forskellige af shoppecentrets Facebook-sider og begyndte helt automatisk at sammenligne dem. Jeg vil ikke sige, at Storcenter Nord driftede deres Facebook-side dårligt, men der var helt klart plads til forbedring. Så jeg skrev en kort mail til marketingchefen om, hvordan jeg mente, jeg kunne højne niveauet og resultaterne af indsatsen, uden at være for konkret. Inden der var gået ret lang tid havde vi mødtes 3 gange og min underskrift var sat på en kontrakt, og jeg startede i jobbet 14 dage efter jeg havde afleveret mit speciale.

Hvad fik dig til at sige ja til jobbet?
Egentlig var det nok mere min chef, der sagde ja til mig. Jeg var ekstremt drevet af at overtage en disciplin, som hidtil havde fyldt meget lidt i dagligdagen og i praksis, fordi det var et bureau, der stod for den del. Jeg fik derfor mulighed for at bygge en strategi op fra bunden, med en stor grad af medbestemmelse, men også plads til at eksperimentere, afprøve og finjustere. Rammerne var frie og tilliden til mig og mine idéer store.

Hvordan så en normal arbejdsdag ud?
En stor del af arbejdet bestod i løbende dialog med samtlige butikker i centeret, samt i visse tilfælde de bagvedliggende bureauer og marketingafdelinger, hvor alt kampagneinformation og –materiale kommer fra.

Jeg startede derfor altid ugen med at danne mig et overblik over kommende kampagner og historier, samt indhentning af materiale. Det var til tider en større koordineringsopgave at indsamle og producere tilstrækkeligt materiale, samt indpasse de enkelte butikkers historier i den fælles content plan, og i det hele taget sikre at ingen blev forfordelt, blot fordi de var mere kreative eller fremme i skoene.

Hvilke ansvarsområder havde du?
Overordnet set var mit ansvar at sikre bedst mulig eksponering af både centrets egne taktiske og strategiske budskaber, samt eksponere butikkerne og deres kampagner, tilbud og events på de sociale medier, samt de interne markedsføringskanaler i centret. Min opgave var derfor centreret omkring dels at vedligeholde, samt løbende udvikle og løbende højne niveauet på vores social medie-indsats. Centret har en Facebook-side, som var den primære kanal og en Instagram, som aldrig rigtig var kommet i gang. Instagram har altid været mit foretrukne sociale medie over Facebook, så dette fik ekstra meget fokus og med gode resultater. Sideløbende hermed lå også en opgave i at indarbejde sociale medie-tilgangen i de enkelte butikker – både i form af sparring på deres egen indsats på lokale Facebook-sider, men også ift. udvikling af indhold til Storcenter Nords platforme i et tæt samarbejde.

Hvilke stakeholders/målgrupper arbejdede du med?
Udover naturligvis modtagerne på Facebook og Instagram fyldte de enkelte butikker og deres medarbejdere rigtig meget som interessenter i forhold til mit job.

I nogle tilfælde var det altid butikschefen, at materialet og informationer om kampagner m.v. skulle komme fra – i andre butikker var det forskelligt fra dag til dag, afhængig af hvem, der lige stod der, mens det i helt tredje tilfælde var den, der havde mest styr på sociale medier. Gældende for dem alle var, uden at fornærme nogen, at de skulle modnes til at tænke “social medie’sk”, hvad angår indhold og formatet på det.

Hvad har været den største overraskelse ved fuldtidsjobbet?
Det mest udfordrende var helt klart skiftet mellem at arbejde frem imod noget (eksamen) til en nu mere flydende hverdag, hvor du naturligvis afslutter opgaver og påbegynder nye, men ikke altid på samme måde som en eksamen er en afslutning. Til gengæld passede strukturen på opgaverne henover året mig rigtig godt med små peaks i form af eksempelvis skoleferierne, late nights og julen, hvor der altid var ekstra mange besøgende og masser af events.

Hvad motiverer dig i dit arbejde?
Jeg bliver i høj grad motiveret af, at jeg har frie rammer til at udføre mit arbejde, og at der er tillid til, at min funktion nok skal betale sig selv hjem – også selvom det tager lidt tid. Jeg havde en chef, der selvom det øverste lag af interessenter ikke altid 100% forstod mekanismerne i sociale medier, og hvad de kunne, så gjorde han, og det gav plads til både sparring, men også personlig udvikling. Det var både ekstremt motiverende og lærerigt.

Derudover blev jeg yderst motiveret af den læring om mig selv, som jeg tror særligt er tilstede i det første job, der handler om, at man kommer med nogle værdsatte kompetencer – som man naturligvis er ansat på baggrund af – men som også kan lære andre noget nyt. Den følelse, tror jeg, er særlig vigtig efter at man selv har været vant til at lade andre lære én noget.

Hvad er en god arbejdsplads for dig?
Kollegerne betyder en stor del, og ikke mindst at arbejde sammen med folk, som ikke nødvendigvis deler mit kompetenceområde, men alligevel giver mig mulighed for at reflektere over min funktion, og hvordan jeg udfører arbejdet.